Radio » Malacca » Malacca City

Malacca City - 12 Radio Stations

Frequency Name Rating
96.0 FM SinarSinar 0
93.0 FM HITZHITZ 0
106.4 FM MYMY 0
107.3 FM MelodyMelody 0
91.1 FM MIXMIX 0
90.3 FM ERAERA 0
104.3 FM Hot FMHot FM 0
94.8 FM Best FMBest FM 0
94.0 FM Fly FMFly FM 0
88.1 FM 8FM8FM 0
97.4 FM TraXX FMTraXX FM 0
89.5 FM Radio IKIMRadio IKIM 0